شخص لیگ جهانی والیبال قهرمان فرانسه همراه

شخص: لیگ جهانی والیبال قهرمان فرانسه همراه برزیل میزبان تله اسپورت والیبال

گت بلاگز اخبار اجتماعی جمعیت کشور عزیزمان ایران در اوج اوضاع مطلوب

آخرین بررسی‌های جمعیتی نشان می‌دهد کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ در اوج اوضاع مطلوب جمعیتی واقع شده است است و از شروع این دهه، پنجره وقت جمعیتی

جمعیت کشور عزیزمان ایران در اوج اوضاع مطلوب

جمعیت کشور عزیزمان ایران در اوج اوضاع مطلوب

عبارات مهم : ایران

آخرین بررسی های جمعیتی نشان می دهد کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ در اوج اوضاع مطلوب جمعیتی واقع شده است است و از شروع این دهه، پنجره وقت جمعیتی رو به بسته شدن می رود.

به گزارش ایسنا، از شروع دهه ۷۰ و کم کردن شمار کودکان در اثر کم کردن سطح باروری، سهم گروه سنی زیر ۲۰ سال به سرعت رو به کم کردن گذاشته و در غیاب زیاد کردن سهم جمعیت ۶۵ سال و بالاتر، نسبت بار تکفل به طور قابل توجهی کم کردن می یابد. در این وقت جمعیت به سمت دوره و شرایط جدیدی به نام پنجره وقت جمعیتی حرکت کرده است.

آمارها نشان می دهد از دهه ۱۳۹۰ تا شروع دهه ۱۴۲۰ جمعیت کشور عزیزمان ایران در اوج اوضاع مطلوب خود در جریان گذار سنی قرار دارد. از شروع این دهه پنجره وقت جمعیتی به تدریج رو به بسته شدن می رود. به بسته شدن پنجره جمعیتی به خاص از دهه ۱۴۵۰ دوباره جمعیت کشور عزیزمان ایران به سمت شرایطی مشابه پیش از گذار سنی، یعنی سال های قبل از دهه ۱۳۷۰ برمی گردد. با این تفاوت که در شرایط پیش از گذار، سهم جمعیت کودکان بالاتر و سهم جمعیت ۶۵ سال و بیشتر، پایین بود.

جمعیت کشور عزیزمان ایران در اوج اوضاع مطلوب

اما در شرایط بعد از گذار سنی جمعیت، سالمندان با سهم جمعیت کودکان مسابقه می کند. در دوره پنجره جمعیتی حجم و سهم افراد در سنین تولید و فعالیت زیاد کردن یافته و به حداکثر خود می رسد. جهت بالفعل شدن این سرمایه بالقوه مورد نیاز است آشنایی درستی از شاخصه ها و مزایای جمعیت وجود داشته باشد و امکانات و بسترهای مورد نیاز در سایه مدیریت و برنامه ریزی خوب جهت استفاده از این شرایط فراهم شود.

افزایش جمعیت فعال در تمام استان های کشور

آخرین بررسی‌های جمعیتی نشان می‌دهد کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ در اوج اوضاع مطلوب جمعیتی واقع شده است است و از شروع این دهه، پنجره وقت جمعیتی

در طول سه دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵ درصد به ۲۴ درصد کم کردن یافته هست. در برابر سهم جمعیت در سنین فعالیت یعنی ۱۵ تا ۶۴ سال طی این مدت از ۵۱.۵ درصد به ۷۰ درصد زیاد کردن داشته هست. در یک دهه اخیر میانگین سنی جمعیت کشور از ۲۴.۷ به ۳۱.۱ سال زیاد کردن یافته و علاوه بر آن، پنج سال به میانگین سنی جمعیت کشور افزوده شده است هست؛ در حال حاضر این رقم از ۲۵ سال در سال ۱۳۸۵، به ۳۰ سال در سال ۹۵ زیاد کردن یافته است.

تغییرات در ساختار سنی جمعیت نیز جهت تمام استان های کشور با نوساناتی کاملا مشهود هست. در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در تمام استان ها نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کم کردن و در برابر نسبت جمعیت در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال و سنین سالمندی ۶۵ ساله و بالاتر زیاد کردن یافته هست. بیشترین نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کشور عزیزمان ایران مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان هست. بیشترین سهم جمعیت در سنین فعالیت به استان های پایتخت کشور عزیزمان ایران و البرز – به علت مهاجرپذیری اوج – تعلق داشته هست. همچنین بیشترین نسبت سالمندی جمعیت گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر در این دوره متعلق به به استان گیلان بوده است.

موج های جمعیتی و جریانات کوهورتی دو مفهوم کلیدی جمعیت شناسی با دلالت ها و پیامدهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. در کشور عزیزمان ایران کنونی گذار و جایگزینی کوهورتی با تورم جوانی جمعیت، مشخص و برجسته هست. در سال ۱۳۹۰ نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله تشکیل می داد.

جمعیت کشور عزیزمان ایران در اوج اوضاع مطلوب

هرچند نسبت جمعیت جوان به یک چهارم جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ کم کردن یافته هست، با این حال زیاد کردن در تعداد و سهم جمعیت جوانان پدیده منحصر به فردی در تاریخ اجتماعی و جمعیتی کشور عزیزمان ایران محسوب می شود. به علاوه تغییرات جمعیتی جوانان با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همراه بوده هست. زیاد وقایع و رفتارهای جمعیتی در طول سال های دوره جوانی رخ می دهد. در این دوره بیشترین تغییرات زندگی مانند اتمام و ترک تحصیل، ورود به بازار کار، گذار به دوره بزرگسالی، ازدواج و تشکیل خانواده، تجربه والدینی، طلاق، رفتارهای پرخطر، مهاجرت و غیره رخ می دهد. جمعیت جوان کشور از شاخصه توسعه ای مانند تحصیلات عالی، آگاهی و مهارت برخوردار است که می تواند منشاء تحولات اقتصادی و اجتماعی باشد. با در نظر داشتن منافع بالقوه این تجربه جمعیتی در کشور، چنین ساختار جمعیتی به پنجره یا سود جمعیتی تعبیر می شود. به بیان دیگر فاز پنجره جمعیتی با تورم جوانی جمعیت و ورود حجم عظیمی از جوانان که جهت شغل و انباشت سرمایه انسانی مسابقه می کنند، شروع می شود.

طبق گزارش تحولات و اوضاع جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، پنجره جمعیتی، دوره زمانی نسبتا کوتاهی از تحولات جمعیتی یک کشور است که در آن نسبت جمعیت سنین فعالیت به حداکثر خود می رسد و نوعی ساختار جمعیتی مطلوب جهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی فراهم می شود. در حال حاضر سهم جمعیت سنین فعالیت در کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافته و به حداکثر خود یعنی ۷۱ درصد رسیده هست. این فرآیند باعث گشوده شدن پنجره وقت و سود جمعیتی فراروی اقتصاد کشور شده است است.

آخرین بررسی‌های جمعیتی نشان می‌دهد کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ در اوج اوضاع مطلوب جمعیتی واقع شده است است و از شروع این دهه، پنجره وقت جمعیتی

بر اساس شاخص ها و معیارهای متفاوت مانند کم کردن بار تکفل، زیاد کردن سهم و رشد جمعیت سنین فعالیت، کشور عزیزمان ایران در نیمه دهه ۱۳۸۰ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است هست. این فاز وضعیتی موقت هست. اندازه و وقت بندی پنجره جمعیتی به روندهای گذشته فوت و میر و باروری وابسته هست. علاوه بر آن نباید از نقش مهاجرت غافل شد. بر این اساس فاز پنجره جمعیتی کشور عزیزمان ایران که در سال ۱۳۸۵ باز شده، به مدت چهاردهه باز می ماند و از سال ۱۴۲۵ یا ۱۴۳۰ به بعد با شروع فاز سالخوردگی جمعیت به تدریج بسته خواهد شد. در نتیجه نسبت وابستگی سنی مجددا شروع به زیاد کردن می کند.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | پنجره | فعالیت | استان گیلان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz